Broen mellom amatør og profesjonell

Buskerud Teater skal sikre og trygge lokal scenekunst i Viken. Vi skal bistå barn, unge og voksne med kompetanse, virksomhet og rådgivning. Vi skal skape forutsigbarhet for kulturarbeidere og vi skal arbeide for et inkluderende og mangfoldig scenekunstfelt.

Telefon:
41521745
E-post: