Borgen vel er en frivillig organisasjon for alle på Borgen.

Borgen vel ble stiftet i 1936 og er en ikke-politisk sammenslutning av ressurser for og av beboere på Borgen. Målsetningen er å ivareta interessene til det mangfoldet av mennesker som bor og lever her.

E-post: