Borgen nærmiljøsentral

Nærmiljøsentralen på Borgen jobber med møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunnet

Borgen nærmiljøsentral har kontor på Kulturhagen på Søndre Borgen. Vi arrangerer forskjellige aktiviteter og skaper møteplasser, og vi driver kafe KIME på Borgen innbyggertorg.

Telefon:
477 12 633
E-post: