Borgen innbyggertorg er en møteplass på tvers av generasjoner og kulturer.

Borgen innbyggertorg er en arena der frivillige aktører og kommunale tjenester sammen med næringslivet skaper en møteplass på Borgen.

Telefon:
915 88 121
E-post:
Se arrangørens eget nettsted