Logo

Velforeningen for Billingstad.

Upolitisk forening som har til formål å fremme Billingstad sine felles interesser og virke for bedre bomiljø, trivsel og forskjønnelse.

Telefon:
97123888
E-post: