Pinsemenighet i Asker.

Betel er en evangelisk menighet tilknyttet pinsebevegelsen i Norge. Adresse: Hagastubben 10 b, 3478 Nærsnes.

Telefon:
90783933
E-post: