Forebyggende helsetjenester for barn og unge i Asker kommune.

I Barne- og familietjenesten har vi samlet tjenester til barn og unge mellom 0 - 24 år og deres familier. Tjenestene skal være lett tilgjengelig for innbyggerne, og vårt mål er å være "en dør inn" for hjelp til barn og unge.

Hos oss kan du stille spørsmål om tilbud og tjenester, få råd, veiledning og annen hjelp. Vi skal ivareta alle som tar kontakt og hjelpe deg videre.

Alle som jobber hos oss har taushetsplikt.

E-post: