Barn på speidertur

Askerspeiderne - Asker KFUK-KFUM-speidere

Askers største speidergruppe med speidere fra sentrumsområdet, Drengsrud, Vardåsen, Dikemark, Bondi, Heggedal. Vi tar i mot barn og ungdom fra 4. klasse og oppover. Vi møtes hver mandag, går på turer i helgene og reiser på leir om sommeren.

Speideren er et allsidig tilbud, barn og ungdom får prøve seg på mange ulike områder – noen de mestrer fra før og andre de lærer å mestre. Speidere får trening i friluftsliv, lærer å klare seg selv både ute i naturen og ellers i samfunnet, trener på førstehjelp, matlaging og leirbygging, og lærer å samarbeide og blir bevisst sin egen rolle i kameratflokken og verden – kort sagt: Speiderne får teoretisk kunnskap og praktisk erfaring de vil dra nytte av hele livet. Og ikke minst: de bygger vennskap og får mange flotte opplevelser!

Telefon:
92046316
E-post: