Askerparken for rekreasjon og frilek.

Venneforeningens formål er å bevare og videreutvikle Askerparken som en grønn folkehelsepark for alle aldersgrupper, og med det sikre varig tilgang til området for offentligheten.

E-post: