Kjøp og salg av eiendom.

Selskapet ble etablert i 2010, ved fisjon fra Røyken Eiendom AS. Bakgrunnen for dette var å få et tydelig skille mellom kommunenes ”formålsbygg”-virksomhet og annen kommersiell virksomhet.

Målsetning er å utvikle, selge og kjøpe fast eiendom der målsetningen er å skape merverdi som skal komme eier til gode.

Telefon:
90622475
E-post: