Politisk parti

Venstre er et sosialliberalt parti som kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet. Vi ønsker et samfunn hvor folk har mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og for miljøet.

Telefon:
91749885
E-post: