logo

Politisk parti

Unge Høyre er et liberalkonservativt ungdomsparti, som setter tillit til og respekt for enkeltmennesket høyt. Sammen vil vi bygge et samfunn preget av tillit, åpenhet og små forskjeller.

Telefon:
94830717
E-post: