Håndballgruppen i Asker SK skal kjennetegnes ved: Flest mulig – Inkludering er fellesskap Lengst mulig – Mestring er gøy Best mulig – Utvikling er grensesprengende

Håndballgruppen i Asker SK skal tilby trenings- og kamptilbud for alle årsklasser fra 6 år tom. veteran.

Det skal det legges til rette for at flest mulig spiller håndball lengst mulig og blir best mulig ut fra sitt potensiale. Vi tilbyr breddemiljø opp til og med 12 år, utviklingsmiljø fra 13 år og eldre, og et prestasjonsmiljø for 16-20 og senior.
Alle skal gis et tilpasset og differensiert spill og trening tilbud.

Klubbledelsen bryr seg og tilrettelegger for nødvendige rammebetingelser. Fokus på at alt vi gjør er rettet mot håndballaktiviteten. Håndball i Asker SK skal være et godt sted å være for spillere i alle aldre, foresatte, trenere og alle som er med å drive aktiviteten vår.

Telefon:
92284888
E-post:
Se arrangørens eget nettsted