Lokallag for Dysleksi Norge

Tilbyr aktiviteter for barn, unge og voksne med alle typer lese-skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker i nærmiljøet. Og arbeider med å sikre rettighetene for alle med lese-skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker.

Telefon:
95865629
E-post: