Brannvesenet i Asker.

Selskapet fikk navnet Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR) i 2020 etter virksomhetsoverdragelse av Røyken brann og redning og Hurum brannvesen til Asker og Bærum brannvesen IKS. ABBR et interkommunalt selskap med hovedsete for administrasjon og ledelse på brannstasjonen i Asker. Brannstasjonene i Hurum og Røyken i Asker og på Bekkestua, Fornebu og Gjettum i Bærum er en del av beredskapen.


E-post: