NÆRINGSLIVETS NETTVERK I ASKER!

Asker Næringsforening er en frittstående og partipolitisk uavhengig forening. Foreningens formål er å fremme medlemmenes næringsinteresser ved å sikre eksisterende og nytt næringsliv i Asker. Asker Næringsforening skal være: en ledende næringsforening på nyskaping og næringsvekst talerør for kommunens næringsliv pådriver for at næringslivets rammebetingelser er best mulig den naturlige og foretrukne samarbeidspartner for offentlige og kommunale myndigheter i saker som angår næringslivet arena hvor våre medlemsbedrifter kan utvikle sine nettverk, samt få faglig påfyll for å styrke lokalt næringslivs samhandlingsmuligheter og konkurransekraft

Telefon:
91136727
E-post: