Asker Musikkprosjekt medlemmer

Asker Musikkprosjekt er organisert som en forening.

Asker Musikkprosjekt er et tilbud rettet mot voksne musikere/sangere, som ønsker en felles arena for å dele musikkglede med andre.

Telefon:
90090170
E-post: