Logo Asker mållag

Asker Mållag samlar målfolk i Asker til aktivt arbeid for det nynorske målet på alle område.

Auka kunnskapen om og vørdnaden for nynorsken og dialektane våre. Styrkja grunnlaget for den folkelege by- og bygdekulturen og verna om miljøet i byen/bygda vår.

Telefon:
97778560
E-post: