Asker Kulturråd er paraplyorganisasjon for kulturlivet i Asker.

Asker Kulturråd arbeider for best mulige rammevilkår og betingelser for kulturlivet i Asker, blant annet om tilskudd, lokaler og generell kulturutvikling.

Telefon:
91912072
E-post: