Vi arrangerer Temakafé for personer som er rammet av hjerneslag/traumatisk hodeskade og deres pårørende i Asker og Bærum.

Temakafé er et samarbeid mellom Lærings- og mestringssenteret og avd. GSR ved Bærum sykehus, Asker og Bærum kommune samt Landsforeningen for slagrammede Oslo og Akershus.

 

 

Telefon:
48093284
E-post: