Kirketårn

Kirken ønsker å bidra til et godt Askersamfunn for alle

Fellesrådet ivaretar en rekke oppgaver på vegne av menighetene, utarbeider mål og planer for den kirkelige virksomheten og ivaretar samarbeidet med kommunen. Asker prosti sammenfaller med Asker kommune, og har 10 sokn, 130 kirkelig ansatte og over tusen registrerte frivillige.

Telefon:
66 75 40 90
E-post: