Et blandet kammerkor med høye ambisjoner og lave skuldre, et bredt repertoar og lang historie. Å skape musikk sammen er hovedmålet.

Asker kammerkor har i dag ca.25 medlemmer med god aldersspredning fra ca. 30-60. Koret har et bredt og variert repertoar som spenner fra store klassiske verk og kirkemusikk til jazz og folkemusikk. Vi synger både a capella og sammen med ulike musikkensembler. Dirigent er Julia Selina Blank.

Telefon:
482 26 484
E-post:
Se arrangørens eget nettsted