Endret hukommelse?

Kjenner du noen som strever med å huske og har fått vansker med å utføre vanlige oppgaver i hverdagen? Da har du mulighet til å ta en uformell prat med en representant fra Hukommelsesteamet på Innbyggertorget i Asker sentrum

Telefon:
47489400
E-post: