Lokallag av Det norske hageselskap

Asker Hagelag er et av Norges største hagelag med omlag 300 medlemmer.
Vi tilbyr faste medlemsmøter hver måned, samt studieringer og spesielle kurs for medlemmene. Alle våre medlemmer blir automatisk tilsluttet Det norske Hageselskap (DnH) og medlemmene får tilsendt hagetidsskriftet Norsk hagetidend hver måned. Gjennom hageselskapet har man også mulighet for å kontakte spesialister innen hagestell.

Telefon:
90039306
E-post: