Asker Frivillighetsutvalg er paraplyen for de største frivillige organisasjonene i Asker.

Asker frivillighetsutvalg sitt mandat omfatter tilskuddsmidler, lokaler og samarbeid / partnerskap, og består av medlemmer fra 12 ulike organisasjoner + en representant fra Asker kommune.

Telefon:
91627849
E-post: