Asker fleridrettslag - AFL er et lavterskel tilbud som skal gi medlemmene en introduksjon og mulighet til å bli kjent med ulike idretter.

Asker Fleridrettslag - AFL! Vi er opptatt av at det mangler et lavterskeltilbud i Asker som fanger opp mennesker som ønsker aktivitet, men som ikke ønsker å bruke veldig mye tid på å bli kjent med idretter/aktiviteter. Vårt mål er at AFL skal sette medlemmet i sentrum og gi tilbud om aktiviteter som medlemmene ønsker. Vi ønsker å tilby kurs i 6- 12 uker, der deltageren blir godt introdusert til idretten/aktiviteten. Aktivitetene kan være fotball, bandy, turn, dans, basistrening eller lignende. Styret vurdere aktiviteter basert på interesser, tilgjengelig anlegg og tilgang på trenere. AFL skal være et lavterskeltilbud og medlemsavgiften er satt til 100,- per person per år i 2021. Målet at tilbudet skal passe for barn og ungdom som ønsker en allsidig aktivitetshverdag. Samtidig settes det fokus på at foreldre også skal få et tilbud, enten mens de unge trener eller når kveldsroen har senket seg.

Telefon:
98176329
E-post: