Birøkter

Ditt lokale birøkterlag.

Asker birøkterlag er et av landets største birøkterlag med mer enn 100 medlemmer. Vi har jevnlige medlemsmøter og disponerer en egen lagsbigård som er åpen for alle lagets medlemmer. Vi har kurs for nybegynnere og viderekommende birøktere og spesialiserte kurs innenfor alt fra dronningproduksjon til mjød.

Telefon:
41558311
E-post: