Asker Arbeiderparti sitt ungdomslag i Asker kommune.

Asker AUF er ungdomsorganisasjonen til Arbeiderpartiet i Asker. Asker AUF er en del av Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF), som er Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon på nasjonalt nivå. AUF jobber for sosialdemokratiske verdier, som likestilling, solidaritet og rettferdighet, og har fokus på politiske saker som utdanning, klima, arbeidsliv og internasjonal solidaritet. Asker AUF har som mål å engasjere ungdom i lokalpolitikken, samt å fostre unge ledere og aktivister som kan bidra til å forme fremtidens samfunn. Organisasjonen arrangerer ulike aktiviteter, inkludert politiske møter, debatter, kampanjer og sosiale sammenkomster. Gjennom disse aktivitetene ønsker de å oppmuntre unge til å delta i demokratiet, både på lokalt og nasjonalt nivå.

Telefon:
96728372
E-post: