Regndans. Fra forestillingen "Østenfor sol, vestenfor måne"
Foto: Olav F.Jamtveit

Vår -24. Nye kurs ved Ask teaterskole, oppstart 08.01.24 Ukentlige kurs. Improvisasjon og teaterlek. Kreativitet og samarbeid. Nye vennskap.

Teatergrupper for barn fra 6-12 år.

Gi barna tid og rom til lek! Lek er å øve seg på å være menneske og det kommer alltid godt med.Teater for barn kan inspirere og utvikle evnen til god lek. Ask teaterskole tar leken på alvor. 

Teatergruppe for ungdom, fra 12 år.

Vi har også kurs for ungdom, fra 12 år : Improvisasjon, tekstformidling, gruppearbeid og nye vennskap.

Forestilling våren-24.

→ Her kan du lese mer om aktiviteten

Mer om Ask Teaterskole
"Vi venter".Fra forestillingen "Den stygge andungen"
Fotokreditt: Richard Christophersen