Åros Frivilligsentral er en møteplass der folk kommer sammen i kreative og sosiale aktiviteter.

Vil du bruke litt av din tid sammen med andre? Vil du treffe nye mennesker? Vil du være med å sette dine og andres idéer ut i livet? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som frivillig kan du bruke tiden din på andre, og sammen med andre.

Telefon:
93647905
E-post: