Logo Alle kan spille

Alle Kan Spille har som mål å arrangere lavterskel musikktilbud med fokus på samspill der alle opplever mestring, glede og utvikling med musikk.

Musikkforeningen Alle Kan Spille ble stiftet i 2019 og er idag Askers største ikke-kommunale kulturaktør. Vi har som mål å skape arenaer for lavterskel musikkaktiviteter med samspill, sang og dans der alle opplever mestring, glede, utvikling og inkludering uansett bakgrunn og forutsetninger.

Ingen må betale deltakeravgift for å delta på våre aktiviteter. Vi har innført «Frivillig betaling» noe som betyr at den som har lyst og anledning kan støtte oss økonomisk gjennom å tegne et betalende medlemskap eller vippse oss et engangsbeløp på VIPPS 733 657.

Vi søker også kostnadsdekning gjennom tilskudd og støtte fra aktører som bryr seg om det samme som oss. Våre støttespillere så langt har vært Gjensidigestiftelsen, BufDir og Asker kommune. Ta gjerne kontakt om du ønsker å bidra. 

 

Telefon:
99108000
E-post: