AiA- app for barn og unge

Seks småskolebarn som står oppstilt som fotballag
Foto: Godt Sagt

AiA har gitt barn og unge i Asker (6-18 år) tilgang til gratisaktiviteter, rabatt på enkeltaktiviteter og 1000 kroner i halvåret til organiserte fritidsaktiviteter.

Pilotprosjekt avsluttet

Asker kommune deltok skoleårene 2020-2022 i et pilotprosjekt om et nasjonalt fritidskort. Sist skoleår, fikk alle barn og unge mellom 6 og 18 år bosatt i Asker, muligheten til å få 1000 kroner i rabatt på organiserte fritidsaktiviteter. Dette gjaldt aktiviteter som varte seks ganger eller mer i semesteret. (ikke treningssentre). Pilotprosjektet er nå avsluttet og regjeringen har besluttet at det ikke blir et nasjonalt fritidskort.

Søknadsfrist for refusjon var 15. juni

Søkte du om refusjon (tilbakebetaling) før fristen gikk ut 15. juni og fikk søknaden godkjent, skal pengene ha kommet inn på kontoen du oppga i søknaden. Er du usikker på om de er kommet inn på konto, sjekk om du har fått midlene fra et firma som heter "Novare", da det er de som utbetaler disse midlene.  

AiA Kundeservice

Har du spørsmål om tilbakebetaling, kontakt: