Hva skjer i Slemmestad

Gratis

Redesign julekuler på Omigjen

Dato og tid
Sted
Omigjen ombrukssenter, Eternitveien 4, Plan 2, 3470 Slemmestad
Ombrukssenteret Omigjen
Gratis

Etter skoletid: juleverksted

Dato og tid
Sted
Slemmestad bibliotek og innbyggertorg, Vaterlandsveien 27
Slemmestad bibliotek
Gratis

Juleavslutning for SmåbarnsTreff.

Dato og tid
Sted
Slemmestad Innbyggertorg, Vaterlandsveien 27, 3470 Slemmestad
Slemmestad innbyggertorg
Gratis

Eventyrstund

Dato og tid
Sted
Slemmestad bibliotek, Vaterlandsveien 27
Slemmestad bibliotek
Gratis

Quiz på Mekken

Dato og tid
Sted
Slemmestad MEK, Vaterlandsveien 35
Sekkefabrikken kulturhus
Gratis

Heng-Out Arena for 8-10 klasse

Dato og tid
Sted
Slemmstad innbyggertorg, Vaterlandsveien 27, 3470 Slemmestad
Slemmestad innbyggertorg
Gratis

Heng-Out Arena for 8.-10. klasse

Dato og tid
Sted
Slemmestad innbyggertorg, Vaterlandsveien 27, Slemmestad
FAU Slemmestad ungdomsskole
Gratis

Fun Friday -Julespesial

Dato og tid
Sted
Flerbrukshallen på Torvbråten skole, Engebråtenveien 64 (innkjøring via Morbergtoppen) 3472 Bødalen
Bødalen IF