Frivillighetens år 2022
Gratis

Aktiviteter på de ulike anleggene på Torsløkka, samt grilling.

Vi markerer frivillighetens år og "Vår Dag" med en aktivitet for vellets beboere og tilhørende nærområde. Vi håper å skape en arena der alle finner aktiviteter de kan drive med og som samtidig legger til rette for sosialt samvær.

Mer om Vardåsen Vel