Tofte ungdomsklubb
Foto: Ungkultur Asker
Gratis

Tofte ungdomsklubb holder åpent i ukene 25 + 32.

Vi legger opp til fine dager med ulike temaer og aktiviteter. Åpent hus mandag til torsdag disse ukene.

Tilbudet er for kommende 8. klasse til kommende 10. trinn.

Sommerkurs: Vi arrangerer ulike kurs rundt om på våre ungdomssteder i sommerukene. Disse legges ut her på Hva skjer i Asker.

På Tofte ungdomsklubb arrangerer vi bandcamp for ungdom:

Event: https://www.hvaskjeriasker.no/arrangorer/ungkultur-asker/tofte-bandcamp-uke-32/

Påmelding: https://www.deltager.no/event/tofte_bandcamp

→ Her kan du lese mer om aktiviteten

Mer om Ungkultur Asker
Tofte ungdomsklubb sommeråpent
Fotokreditt: Ungkultur Asker