Tofte ungdomsklubb
Foto: Ungkultur Asker
Gratis

Ungdomsklubbene i Asker holder åpent i ukene 25 + 26 og 31 + 32.

Vi legger opp til fine dager med ulike temaer og aktiviteter. Åpent hus mandag til fredag begge uker.

Tilbudet er for kommende 8. klasse til kommende 10. trinn.

Sommerkurs: Vi kommer også til å arrangere ulike kurs i sommerukene. Disse legges ut her på Hva skjer i Asker og påmeldingene til kursene åpner 1. juni .

Mer om Ungkultur Asker
Tofte ungdomsklubb sommeråpent
Fotokreditt: Ungkultur Asker