Tofte ungdomsklubb
Foto: Ungkultur Asker
Gratis

Tofte ungdomsklubb holder sommeråpent i ukene 25 + 32.

Vi legger opp til fine dager med ulike temaer og aktiviteter.

Åpent hus mandag til torsdag begge uker. Obs! Torsdag blir en superdag fra kl. 15 - 20.

Tilbudet er for kommende 8. klasse til kommende 10. trinn.

Sommerkurs: Vi kommer også til å arrangere ulike kurs i sommerukene. Disse legges ut her på Hva skjer i Asker og påmeldingene til kursene åpner 1. juni .

Mer om Ungkultur Asker