Nova
Foto: Ungkultur
Gratis

Ungdomsklubben Nova holder åpent i ukene 25 + 26 og 31 + 32 + 33.

Åpen ungdomsklubb mandag til torsdag disse ukene:

Mandag-torsdag: 13.30-17.00

Vi legger opp til fine dager med ulike temaer og aktiviteter.

Tilbudet er for kommende 8. klasse til kommende 10. trinn.

Sommerkurs: Vi arrangerer ulike kurs rundt om på våre ungdomssteder i sommerukene. Disse legges ut her på Hva skjer i Asker.

Mer om Ungkultur Asker
Foto
Fotokreditt: CC