Kaliber ungdomsklubb har sommeråpent
Foto: Ungkultur Asker
Gratis

Ungdomsklubben Kaliber i Heggedal holder åpent tirsdag, onsdag og torsdag i ukene 25, 26 + 31, 32 og 33.

Åpningstider:

Tirsdag: 15.00 - 21.00

Onsdag: 12.00 - 17.30

Torsdag: 12.00 - 17.30

Vi legger opp til fine dager med ulike temaer og aktiviteter.

Tilbudet er for kommende 8. klasse til kommende 10. trinn.

Sommerkurs: Vi kommer også til å arrangere ulike kurs i sommerukene. Disse legges ut her på Hva skjer i Asker og påmeldingene til kursene finner du i eventene.

Mer om Ungkultur Asker