Lys
Foto: Ungkultur
Gratis

Velkommen til «Back to school» party på Sætre ungdomsklubb. Gjelder for 8. trinnselever ved Steinerskolen og Sætre ungdomsskole.

Billetter deles ut på skolene til hver elev i 8. trinn.

Her blir det pizza, musikk, dans, lek og moro.

Dette er et gratis rusfritt arrangement.

------------------------------------------------------------------

Kontakt: Nicolas Salvesen - Leder Ungkultur

Tlf: 66 90 96 41

E-post: class="svg svg--dark m-0">