Kiyoshi Yamamoto
Gratis

KIYOSHI YAMAMOTO Brown shoes don´t make it

Kiyoshi Yamamoto har gjort seg bemerket på ulike arenaer på den norske kunstscenen de siste årene med store tekstilinstallasjoner og flere utstillinger.

Prosjektet «Brown shoes don´t make it» på Trafo Kunsthall er del av en utstillingstrilogi som ble påbegynt i 2020 på Hå Gamle prestegård og Trøndelag Senter for samtidskunst.

Fra denne, med hans egne ord, privilegerte posisjonen, inviterer han også andre kunstnere inn i prosjektene sine. I et kunstliv som vanligvis dyrker det individuelle kunstnerskapet åpner han et nytt rom hvor samarbeid og det kollektive inntar førersetet. Yamamotos ståsted er både generøst og forpliktende og utfordrer vår holdning om å stadig bli underholdt. Hans anliggende er at publikum selv skal bli aktive betraktere, deltagende i utstillingen og om mulig oppdage sin egen iboende kreativitet.

Laila Susanna Kuhmunen som har svensk samisk bakgrunn og den palestinske kunstneren Motaz Al Habbash deltar i denne utstillingen i tillegg til Kiyoshi Yamamoto selv.

Laila Susanna Kuhmunen vokste opp i Jokkmokk i en reindriftsfamilie. Hun er utøver av det tradisjonelle samiske håndverket ( duodji ). I løpet av studiene på Samisk høyskole i Kautokeino og som stipendiat samme sted, har hun utviklet en egen stil og nye måter å produsere duodji på. Hennes arbeider tar for seg tematikk knyttet til samisk samtid med utgangspunkt i duodji iblandet andre tekstile materialer og teknikker.

Motaz Al Habbash er palestiner og har bodd i Norge siden 2014. Motaz arbeider som kunstner, produsent og kurator. Primært jobber han med film og han er blant annet medvirkende til prosjekter som «Her dog Der og «Det er hardt å være araber». Utenforskap og identitetssøken er ofte tema i arbeidene hans.

Utstillingstittelen Brown shoes don´t make it refererer til Frank Zappas låt med samme navn som igjen refererer til en artikkel i Times magazine i 1966 og et oppslag om Lyndon B. Johnsons bruk av brune sko til grå dress. I moteverdenen er brune sko til grå dress erklært upassende. I 1966 ble denne nyheten brukt som planlagt avledningsmanøver for å dekke over Johnsons besøk i Vietnam. Essensen er at nyheten i bunn og grunn ikke handlet om Lyndon B. Johnsons kleskode, men om Vietnamkrigen. Yamamotos holdning er at som minoritet i et samfunn vil du alltid bli overskygget av overfladiske nyheter som setter til side de virkelig viktige problemstillingene. Han sier; “We will never make it. But we can survive”.

Med et kollektivt rettet utgangspunkt, representert med bruk av industrielle fremstillingsmåter og med samarbeidet i fokus, kan man si at Yamamoto med denne utstillingen overordnet søker å bevisstgjøre både kunstnere og publikum ; Kunsten er en del av verden. Verden er en del av kunsten. Vi bør ikke forholde oss likegyldig til noen av delene.

Utstillingen viser keffiyeh tekstiler produsert blant annet ved Hirbawi Textile Factory i Hebron og Maxiprint i Bergen, videoverk av Motaz al Habbash og tekstiler, video og objekter av Laila Susanna Kuhmunen.

Kiyoshi Yamamoto er utdannet fra Kunst- og Designhøgskolen i Bergen i 2013. I tillegg også utdannelse fra Escolas de Belas Artes i Rio de Janeiro og Central St. Martins School of Art and Design i London. Han arbeider tverrfaglig med ulike disipliner, bl.a performance og glass, men kaller seg først og fremst tekstilkunstner. Sammenhengen mellom farge og identitet utforskes gjennom ulike medier, ofte med en aktivistisk tilnærming.

Velkommen til utstilling på Trafo Kunsthall!

→ Her kan du lese mer om aktiviteten

Mer om Trafo Kunsthall