Fra utstillingen Permutations with Repetitions på Trafo Kunsthall
Foto: KUNSTDOK / Tor Simen Ulstein
Gratis

Opplev utstillingen Permutations with Repetitions av Anders Sletvold Moes på Trafo Kunsthall. Utstillingen varer fra 12. september frem til 24. oktober.

Under de to siste årene har kunstneren Anders Sletvold Moe utforsket hvor mange varianter av én komposisjon som kan eksistere. Arbeidet har drevet han langt inn i matematikkens univers, med tallrekker, algoritmer og sannsynlighetsberegning som veivisere. 

Metoden Anders Sletvold Moe bruker i maleriserien Permutations with Repetitions kalles kombinatorikk, som tar for seg ordning og gruppering av elementene i en viss mengde. Kombinatorikk kan for eksempel være alle de mulige resultatene av å kaste et visst antall terninger eller hvor mange mulige måter man kan stokke en kortstokk.

Serien tar for seg det kombinatoriske spørsmålet; hvor mange varianter av en komposisjon man kan få dersom man deler opp et lerret i åtte like store felt med premisset at hvert enkelt felt kan være malt enten i svart eller i grønt. 

I 2019 startet Sletvold Moe arbeidet med å jobbe seg gjennom de ulike kombinasjonen han kunne skisse opp, men etter 70 skisserte kombinasjoner innså han at det ble for mange å holde styr på manuelt. For å klare å visualisere alle de mulige kombinasjonene engasjerte han derfor en dataprogrammerer til å skape et program som modellerte opp alle de ulike variantene. Fra programmereren fikk kunstneren en serie på 256 mulige komposisjoner. 

Resultatet som stilles ut på Trafo Kunsthall er en komposisjon visualisert av en algoritme der en programvare har kuratert et tilfeldig utvalg av serien til Anders Sletvold Moe. 

Anders Sletvold Moe (f. 1978) i Steinkjer, bor og arbeider i Oslo og Kristiansand, har sin utdanning fra Konsthögskolan i Malmö.

Mer om Trafo Kunsthall