Installasjonsfoto fra MESH: Arisa Purkpong og Greg Pope
Foto: Tor S. Ulstein.
Gratis

Velkommen til studiobesøk i anledning STUDIO TRAFO KUNSTHALL: ANDRE PERIODE ADMIR BATLAK, SIGBJØRN BRATLIE, BOBBY YU SHUK PUI

Vinteren 2023 sendte Trafo Kunsthall ut en utlysning til billedkunstnere og kunsthåndverkere om gratis studioplass for Studio Trafo Kunsthall i sommersesongen 2024. Av svært mange sterke søknader er nå seks kunstnere valgt ut til to perioder. Dette er kunstnerne:

April - juni: Malin Bülow, Janne Kruse, Jiri Havran Juni - oktober: Admir Batlak, Yu Shuk Pui Bobby, Sigbjørn Bratlie

Det er en stor glede å ønske kunstnerne velkommen til Studio Trafo Kunsthall! 

Om Studio Trafo Kunsthall

Sommeren 2024 skal Trafo Kunsthall (TK) produsere en større sesongbasert utstilling med kuratorisk tema rekreasjon på Dikemark. I forbindelse med denne storsatsningen flyttes institusjonens administrasjon og utstillingsvirksomhet til Dikemark. Dermed frigjøres store og gode lokaler på Trafo i denne perioden. Med Studio Trafo Kunsthall ønsker TK derfor å aktualisere Trafobygget i sommersesongen og slik legge til rette for at denne plassen kan komme kunstnerne til gode.

Ettersom kunstfeltet står i en vanskelig situasjon med tanke på den kritiske ateliersituasjonen i Oslo er dette tiltaket også i tråd med kunsthallens rolle som samfunnsaktør. Trafo Kunsthall arbeider etter en overordnet målsetning om å tilrettelegge for gode arbeidsforhold for kunstnere og å være en plattform for kunstnerisk utveksling og fellesskap. Arbeidsoppholdet avsluttes med en studioutstilling. I tillegg vil det arrangeres studiobesøk fra Asker Kunstfagskole. Alle arrangementer er åpne og tilgjengelig for publikum. 

Studio Trafo Kunsthall holder til i Trafo Kunsthalls utstillingslokaler i Asker i den monumentale murbygningen på Asker Stasjon. Byggets første etasje vil i denne perioden aktualiseres som studioplasser - to plasser i Kunsthallen, samt ett i Prosjektrommet.

Arrangementet er et samarbeid med Asker Kunstfagskole og er støttet av Asker kommune.

Mer om Trafo Kunsthall