Broderi
Foto: Wenche Nilsen / Trastad Samlinger
Gratis

Åpen utstilling: "What is my Story?" på Dikemark Kunstarena. 04.11.23 - 27.01.24 Onsdag - søndag 12 - 16.

Utstillingen presenterer usedvanlige broderier av Wenche Nilsen og Marie Moen Schjelderup.

Siden 2016 har de tre institusjonene samarbeidet om en rekke utstillinger for å fremme kunst

laget av utøvere utenfor det profesjonelle kunstfeltet/ Outsider Art, samt kunst laget av pasienter ved Dikemark psykiatriske sykehus, fortrinnsvis fra 1920-1950 før man fikk spesifikke legemidler med antipsykotisk og antidepressiv virkning. Dette er også en del av norsk kunsthistorie, selv om den har vært tabubelagt og lite kjent i nyere tid. Dette er et pågående anti-stigma arbeid. Ved å presentere historiske verk av Schjelderup setter utstillingen kunst fra samlingen på Dikemark psykiatriske sykehusmuseum inn i en samtidskontekst.

→ Her kan du lese mer om aktiviteten

Mer om Trafo Kunsthall