De to harpistene, Birgitte og Sunniva.
Gratis

Harpekonsert med Birgitte Volan Håvik og Sunniva Rødland.

Middelalderkirken fra 1150 gir de perfekte rammer for en konsertopplevelse av de sjeldne når to harper kommer sammen.

→ Her kan du lese mer om aktiviteten

Mer om Søndre Hurum sokn og Nordre Hurum sokn