Ulla Käll har lang erfaring som retreatledere og har skrevet flere bøker om temaet.
Foto: Käll

Litt utenfor allfarvei, et sted for ettertanke - Kuturkapellet i Holmsbu inviterer til å smake på retreat. Heldagsarrangement med enkel lunsj inkludert.

26.8. Lørdag, heldagsarrangement kl. 10-16 «Smak av retreat» med Ulla Käll. Iblant trenger vi avstand fra hverdagens flimmer, for å søke dypere. På en retreatdag lever vi i en enkel rytme med tidebønner og stillhet. Ulla Käll leder oss gjennom dagen, der vi bruker både kunstnerkirken, kulturkapellet og de rolige omgivelsene i området rundt.

Her er Ulla Källs egen beskrivelse: Iblant trenger vi avstand fra hverdagens flimmer, for å søke dypere. På en retreatdag lever vi i en enkel rytme med tidebønner og stillhet. Jesus sa til sine disipler:” Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt (Markus 6,31).

Dagen er tenkt for deg som aldri har vært på retreat før, men også for deg som ofte har vært retreatgjest. Her kan vi glemme titler og prestasjoner. Vi får ta imot Guds kjærlighet og trøst, akkurat hvor vi er. På retreaten får vi legge av våre byrder og det som tynger, og ta imot kraft og mot for veien videre.  

En retreatdag er å møte både Gud og seg selv. Vi kommer til ham, enten vi kjenner ham fra før eller ei. Kanskje er det sorgen som er sterkest for oss akkurat nå eller gleden, takknemligheten, eller klagen. Vi kommer som den vi er. Han kjenner meg bedre enn jeg selv. På en retreatdag kan det skje at jeg får øye på min dypeste lengsel, den som jeg kanskje lenge har visst om, men som jeg har løpt fra i hverdagens gjøremål. Igjen får jeg komme tilbake til det som er mest viktig i mitt liv. Kanskje kan retreaten hjelpe meg i å ta imot Guds kjærlighet for å så gå inn i hverdagen på ny, med et håp som har blitt utvidet. Ulla Käll tok eksamen i klassisk gitar ved Musikhögskolan i Örebro i 1984. Etter diakoniutdanning flyttet hun til Norge i 1991, og har siden arbeidet med retreat, åndelig veiledning og musikk. Hun arbeider også med å formidle de åndelige og musikalske impulsene fra det økumeniske fellesskapet Taizé i Frankrike. Hun har tidligere gitt ut bøkene «For livets skyld «(2009) og «Med tomme hender» (2013) og flere CD-er. Se mer om forfatteren på www.ullakall.no.

Påmelding: Du melder deg på “Smak av retreat» via tikkio.com. Prisen er 500 kroner inklusive en enkel lunsj. Ta gjerne direkte kontakt med Frank Tangen på tlf. 40595546 eller epost om du har spørsmål eller om du ønsker å melde på en gruppe.

.

→ Her kan du lese mer om aktiviteten

Mer om Søndre Hurum Menighet