Kari Veiteberg, biskop i Oslo bispedømme
Foto: Oslo bispedømme

Kulturkapellet i Holmsbu er et sted for refleksjon og dialog. Denne søndagen snakker vi om tro. Utstillingen er åpen fra kl. 13.

 Kulturkapellet:

Hva er det å tro? Frank Tangen i samtale med biskop Kari Veiteberg. Kunstnerne i Holmsbu kirke hadde ulik tilnærming til kristen tro. De var katolikker, protestanter, ikke-troende eller hadde mistet troen på Gud. Samtidig bidro de til å utsmykke en kirke. Hvor går grensene mellom tro, tvil og ikke-tro? Må vi alle tro på noe?

→ Her kan du lese mer om aktiviteten

Mer om Søndre Hurum Menighet