Badesommer
Gratis

Dette er et åpent dialogmøte for lag og foreninger som har med ungdom å gjøre, for deg som jobber med eller er interessert i ungdom.

Slemmestad lokalsamfunnsutvalg ønsker velkommen til et åpent dialogmøte om møteplasser og aktiviteter for ungdom i Slemmestad og området rundt. Møtet starter med informasjon om hva som allerede finnes i området og hva som er planlagt fra kommunen framover. 

  • Ung Kultur, kulturskolen og biblioteket forteller om kommunens tilbud og hva kommunen har planlagt framover 

  • Tidligere elevrådsleder på Slemmestad ungdomsskole og nåværende utvalgsmedlem, Johanne Narjord Thue forteller hva ungdom mangler i området. 

 

Åpen dialog rundt aktiviteter og møteplasser for ungdom i området:  

  • Hvordan kan lokale krefter støtte ungdom i å skape sine egne ungdomstilbud? 

  • Hvordan skape møteplasser for ungdom lokalt og bygge på kvaliteter som finnes lokalt? 

  • Hva kan vi sammen få til?  

  • Hva kan du, ditt lag eller din forening/organisasjon bidra med? 

 

Ingen påmelding. Begrenset antall plasser, første mann til mølla-prinsippet. 

Mer om Slemmestad innbyggertorg