Eldre som medvirker
Gratis

Marit Løkken i Eldrerådet ønsker å møte seniorer og i Slemmestad, Nærsnes, Vollen og Bødalen, og finne ut hva de er opptatt av. Hun kommer til Slemmestad innbyggertorg onsdagene , 8.september, 6. oktober, 10. november og 8. desember. Hjertelig velkommen til en prat med Marit mellom kl. 12-13 onsdag!

Alle saker som gjelder eldre i Asker kommune skal forelegges Eldrerådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Formålet med eldrerådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder eldre.

Mer om Slemmestad innbyggertorg