Tore Hansen
Foto: Mary Hustad
Gratis

«En vandring i Holmen & Landøya og område der omkring før og nå» ved Tore Hansen

Tore Hansen bor på Nesbru, sitter i styret i Holmen & Landøen Vel, og er en kjent formidler av Holmen / Landøya-områdets historie.

Velkommen!

Bildeforklaring:

  1. Devik/Devikbukta var havn for jakter tilhørende mange forskjellige i Holmen og Landøya område. Maleriet av jakten «Laura» er malt av E. Hoie og avbildet i Devikbukta på slutten av 1800. Jakten tilhørte Tore Hansens oldefars bror Anton Hansen og eies i dag av Tore Hansen.

  2. Konglung øya malt av Tore Jørgensen. Konglung øya ble i tidligere tider kalt flaggøya, pga. sine mange flaggstenger.

  3. Asklund, tegnet av Anton Dalsbø i 1927 med Skaugumsåsen i bakgrunn.

  4. Karl Mydske Berger (1918-1993) "Kystlandskap med badende mennesker", sign. -41. (56x66cm). Holmenskjæret med kiosk, utedo og hvile/skifte plass under tak.

→ Her kan du lese mer om aktiviteten

Mer om Seniorvenner ved Holmen Innbyggertorg
Jakten «Laura» malt av E. Hoie og avbildet i Devikbukta på slutten av 1800
Fotokreditt: Jakten «Laura» malt av E. Hoie og avbildet i Devikbukta på slutten av 1800.
Konglungøya
Fotokreditt: Konglung øya. Malt av Tore Jørgensen.
Asklund , tegnet med Skaugumsåsen i bakgrunn av Anton Dalsbø i 1927
Fotokreditt: Asklund, tegnet av Anton Dalsbø 1927
Karl Mydske Berger (1918-1993) "Kystlandskap med badende mennesker
Fotokreditt: Karl Mydske Berger "Kystlandskap med badende mennesker"